skalet.se © 2010                    

 

 

Härkommer vi att lägga upp bilder under byggets gång